Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2017/2018

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


November 2017

Aerobik - školské kolo
Dňa 08. 11. 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo v aerobiku. Výsledky:
1. miesto -
N. Lamancová (IV.C)
2. miesto -
D. Labajová (IV.A)
3. miesto - Ľ. Jelinská (I.C)

fotogaléria
Október 2017

Súťaž moderátorov - krajské kolo
Dňa 27. 10. 2017 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala
krajská súťaž moderátorov, na ktorej Lenka Želonková (III.A) získala 3. miesto.

diplomTriedny aktív - vystúpenie pre rodičov
V piatok 20. 10. 2017 vystúpil
spevácky zbor Gaudeamus pre rodičov, ktorí prišli na triedne aktívy. Speváčkam a spevákom sa podarilo vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru a prejaviť radosť zo zborového spievania.


Regionálna súťaž mladých moderátorov
Dňa 20. 10. 2017 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala
regionálna súťaž mladých moderátorov, na ktorej Lenka Želonková (III.A) získala 1. miesto.

diplomExkurzia do Uherského Brodu
Dňa 19. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie do Uherského Brodu - Po stopách Jána Amosa Komenského. Navštívili Múzeum Jána Amosa Komenského, kde sa bližšie zoznámili s jeho životom a dielom.

čítať viac...Svetový deň výživy
V ppondelok 16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Prečo? Pretože, výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Aj u nás v škole sa každoročne venujeme tejto téme na rôznych vyučovacích hodinách. Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli usporiadať pre žiakov aj učiteľov našej školy malú ochutnávku čerstvej zeleniny a ovocia. Touto akciou sme chceli poukázať na možnosti zdravej stravy, ktorá môže vyzerať veľmi lákavo a chutne.


Noc v knižnici
Dňa 12. 10. 2017 sa na našej škole prvýkrát uskutočnila
Noc v knižnici. Účastníčky (39 žiačok PaSA) mali možnosť prehĺbiť svoj vzťah k slovesnému i divadelnému umeniu.

čítať viac...
fotogaléria


Deň otvorených dverí ZPS Harmónia na Cemjate
Za účasti poslancov mesta Prešov, hostí a primátorky Ing. A. Turčanovej dňa 12. 10. 2017 vystúpilo zoskupenie Lingua et Musica v rámci Dňa otvorených dverí ZPS Harmónia na Cemjate.


Exkrzia do Sarospataku
Už tradične sa v septembri (27.) a v októbri (10.) vybralo niekoľko žiakov z maturitného ročníka spoznávať život najznámejšieho učiteľa v dejinách pedagogiky - J. A. Komenského. Navštívili múzeum a knižnicu, kde sa bližšie zoznámili s jeho životom a pôsobením v tomto mestečku.

čítať viac...Cezpoľný beh
Krajské športové centrum v Prešove dňa 06. 10. 2017 udelilo našej škole diplom za
3. miesto v okresnej súťaži "Cezpoľný beh žiačok SŠ".


Deň otvorených dverí PSK
Dňa 05. 10. 2017 sa SZ Gaudeamus zúčastnil Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja. Počas celého dňa svojím vystúpením a spevom zabával prítomných.


Deň otvorených dverí ZPS Náruč v Prešove
Dňa 05. 10. 2017 sa SZ Gaudeamus zúčastnil Dňa otvorených dverí v Zariadení pre seniorov Náruč v Prešove.September 2017

KOŽaZ (3. ročník)
Dňa 11. 09. - 13. 09. 2017 sa v Športovo-relaxačnom stredisku Porač PARK v Poráčskej doline uskutočnil KOŽaZ pre žiakov 3. ročníka. Cieľom kurzu bolo rozšíriť a overiť vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia a preveriť fyzickú zdatnosť žiakov.

fotogalériaHlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu