Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Riaditeľstvo PaSA v Prešove pozýva Vašu dcéru (syna) na
Dni otvorených dverí pod názvom „Ako na to“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. – 14. 02. 2018.


čítať viac...

Aktuality

ostatná aktualizácia: 12. 01. 2018


Žiačky IV.A a IV.C, ktoré majú voliteľný predmet Zborový spev, sa v piatok 08. 12. 2017 zúčastnili dirigentského kurzu Legato 2017.

čítať viac...


Týždeň ľudských práv od 04. 12. - 08. 12. 2017
Každý deň sa bude niesť v inej farbe rasy a týždeň zakončíme zbierkou Unicef.
Utorok 05. 12. 2017 - žltý deň
Streda 06. 12. 2017 - červený deň
Štvrtok 07. 12. 2017 - hnedý deň

čítať viac...
plagát


Dňa 23. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo
olympiády v nemeckom jazyku.

čítať viac...


Žiaci
našej školy sa už po tretíkrát zapojili do online testovania Best in English, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017.

čítať viac...


Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnilo
školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Písomnej časti, ktorá sa konala dňa 21. 11. 2017, sa zúčastnilo 23 žiakov 1. až 4. ročníka.

čítať viac...


Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

výsledky


Riaditeľstvo PaSA v Prešove oznamuje, že 1. ročník pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika v školskom roku 2017/2018 neotvárame.

Pokochajte sa na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy prostredníctvom online listovača knihy "Prešov z neba".
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu