Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Krúžky


Zoznam krúžkov na našej škole v školskom roku 2017/2018:

Atletický krúžok
Divadelný súbor Abodka (3. - 4. ročník)
Doučovanie z ANJ
Doučovanie z HHN
Doučovanie z NEJ
Doučovanie z RUJ
Doučovanie z matematiky
Finančná gramotnos
Fitness krúžok
Krúžok modernej gymnastiky
Krúžok prvej pomoci

Krúžok športových hier (basketbal a florbal)

Lingua et Musica
Lúč - školský časopis
Prírodovedno-turistický krúžok
Rusínsky jazyk - vzdelávací poukaz
Spevácky zbor Gaudeamus - vzdelávací poukaz
Šikovné ruky
Volejbalový krúžok
Výtvarná tvorivos
Zábavné súaže a aktivity

Zážitková angličtina
Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 76xx N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu