Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2017/2018

Aktuality

   

21. 05. - 25. 05. 2018

Akademický týždeň

   

21. 05. - 01. 06. 2018

Súvislá pedagogická prax - 1. a 2. ročník (odbor 7649 M - UMŠ, 7661 M - SVP)

21. 05. - 01. 06. 2018

Súvislá pedagogická prax - 3. ročník (odbor 7661 M - SVP)

21. 05. - 08. 06. 2018

Súvislá pedagogická prax - 3. ročník (odbor 7649 M - UMŠ)

   

28. 05. - 01. 06. 2018

Ústne maturitné skúšky

   
 

Celoslovenská súaž SZ - Mládež spieva v Rimavskej Sobote

 

Regionálna prehliadka DO - RE - MI - FA

 

Svet okolo nás XXI. ročník

 

Súaž v písaní na počítači - školské kolo

 

Program pre DSS pri príležitosti Dňa matiek

 

Exkurzia do DD v Prešove

   
   

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 76xx N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu