Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Prijímacie pohovory pre šk. rok 2016/2017


Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2016/2017 na študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník...

Zápis.. novoprijatých. .žiakov. .odboru .7661 M. .sociálno-výchovný .pracovník .sa ..uskutoční .v dňoch 23. - 24. 05. 2016 (po doručení rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí).
V prípade, že
.zákonnému .zástupcovi .nevyhovuje. termín zápisu, je možné sa zapísať aj skôr. Termín a čas je potrebné dohodnúť telefonicky na č. 051 / 77 11 293.

PhDr. Oľga Vavreková
riaditeľka školy
....


Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2016/2017, na základe súhlasu Odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja, otvára jednu triedu 1. ročníka dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore. 7518 Q .špeciálna .pedagogika s počtom žiakov 25.

Aktuality

posledná aktualizácia: 19. 05. 2016


Dňa 18. 05. 2016
P. Magdová (IV.A) obsadila v kategórii SŠ 1. miesto na krajskom kole súťaže Slávici z lavice.

čítať viac...


Divadlo Jonáša Záborského v Prešove útvar osvetovej činnosti udelilo
speváckemu zboru Gaudeamus diplom za umiestnenie v zlatom pásme.

čítať viac...


Programom ku Dňu matiek prejavili členovia krúžku
Lingua et Musica svoj vzťah k mamám, babičkám i prababičkám v DSS Náruč a Harmónia.

fotogaléria


Žiačka
L. Želonková (I.A) získala diplom za 3. miesto na regionálnej súťaži Rétorika.

čítať viac...


Naše dievčatá obsadili
prvé miesta na speváckej súťaži Makovická struna...

čítať viac...


Dňa 15. 04. 2016 sa na našej škole uskutočnil
výchovný koncert venovaný nedávnemu Dňu učiteľov.

čítať viac...


Žiačka
L. Želonková (I.A) získala diplom za 3. miesto na regionálnej súťaži v umeleckom prednese prózy.

čítať viac...


V Leviach sa konal 2. ročník medzinárodnej speváckej súťaže
Akord 2016, na ktorom L. Palgutová (I.C) získala 1. miesto.

čítať viac...

Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty

  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


  • Mladí ľudia sa môžu zapojiť do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu