Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Aktuality

posledná aktualizácia: 24. 10. 2016


Dňa 21. 10. 2016 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala regionálna súťaž mladých moderátorov, na ktorej L. Želonková (II.A) získala 1. miesto.

Žiaci III.C triedy zúčastnili na alternatívnej výučbe -
"Škola v múzeu."

čítať viac...


ŽŠR zrealizovala akciu k Medzinárodnému dňu stromov.

čítať viac...


V piatok 14. 10. 2016 vystúpil
spevácky zbor Gaudeamus pre rodičov, ktorí prišli na triedne aktívy.

čítať viac...


Krajské športové centrum v Prešove dňa 11. 10. 2016 udelilo našej škole diplom za 2. miesto v okresnej súťaži "Cezpoľný beh žiačok SŠ".

čítať viac...


Prešovské
mažoretky Labi získali v chorvátskom meste Poreč titul majsterky sveta. Jednou z nich je naša žiačka S. Kolarčíková (II.C).

čítať viac...

Dňa 04. 10. 2016 sa žiačky II.A triedy zúčastnili na alternatívnej výučbe - "Škola v múzeu."

čítať viac...

Agentúra regionálneho rozvoja PSK v rámci projektu podporeného Medzinárodným Vyšehrádskym Fondom realizuje národné kolo medzinárodnej online súťaže start-upov, do ktorej sa môže zapojiť každý s inovatívnym nápadom a získať vecnú cenu.

čítať viac...
plagát


Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa každoročne oslavuje
Európsky deň jazykov. V stredu 28. 09. 2016 v dopoludňajších hodinách pri Dolnej bráne a v Uličke jazykov v Košiciach boli pre žiakov a študentov škôl z celého regiónu pripravené rôzne akcie.

čítať viac...


Aj v tomto roku sme sa zúčastnili zbierky
Biela pastelka.

fotogaléria


Stredoeurópska nadácia a SLOVNAFT, a. s. organizujú grantový program
"Talenty novej Európy", ktorý je príležitosťou pre talentovaných mladých ľudí získať finančný príspevok. Získaný príspevok je možné použiť napr. na nákup hudobného nástroja, športového výstroja, na úhrady výdavkov súvisiacich s účasťou na súťažiach, atď. Prihlásiť je možné do 22. 10. 2016.

čítať viac...


Pre študentov z Prešova alebo okolia sú pripravené
špeciálne zľavy platné do 17. 11. 2016.

čítať viac...

Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty

  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


  • Mladí ľudia sa môžu zapojiť do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu