Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam


Výsledky overovania špeciálnych schopností, zručností a talentu
pre odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre školský rok 2014/2015Vážení rodičia!

V prípade záujmu Vášho dieťaťa o našu školu, ktoré je neprijaté pre nedostatok miesta, si Vás dovoľujeme upozorniť, že po zápise (10.04.2014) a neskôr po prijímacích skúškach na iné stredné školy (12.05.2014 a 15.05.2015) určite dôjde k posunu miest prijatých žiakov. Je preto veľmi pravdepodobné, že Vaše dieťa bude na našu školu prijaté. Telefonicky Vás budeme informovať o možnosti dodatočného zápisu na našu školu.


PhDr. Oľga Vavreková
riaditeľka školy
aaa

Oznamy


  • Z dôvodu zvýšeného záujmu o odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník otvoríme v školskom roku 2014/2015 aj jednu triedu tohto odboru.  • V školskom roku 2014/2015 otvárame študijný odbor špeciálna pedagogika. Ide o pomaturitné špecializačné štúdium určené absolventom stredných pedagogických škôl a pedagogických akadémií, ktorí neštudujú na vysokej škole. Diaľkové štúdium bude ukončené absolventskou skúškou, pričom absolvent získa titul DiS (diplomovaný špecialista).

čítať viac...

prihláška na štúdium


Rektor Prešovskej univerzity v Prešove

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.


udelil dňa 17.06.2013
Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove

štatút
Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Aktuality

posledná aktualizácia: 10.04.2014


Vážení rodičia a priatelia školy, v mene Rodičovského združenia pri PaSA a vedenia PaSA v Prešove sa na Vás obraciame
so žiadosťou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov na účet rodičovkého združenia.

čítať viac...Spevácky zbor
Gaudeamus získal zlaté pásmo s priamym postupom na celoslovenské kolo do Rimavskej Soboty.

čítať viac...


Zahraničná exkurzia
Londýn 2014

čítať viac...
fotogalériaV súťaži "
Vráťme knihy do škôl" naša škola získala v kategórii Najaktívnejšia škola 2. miesto...

čítať viac...Dňa
20.03.2014 sa uskutočnila krajská súťaž "Za krásu slova", na ktorej sa naše dievčatá umiestnili na popredných miestach.

čítať viac...03.04.2013
Riaditeľstvo PaSA v Prešove na základe rozhodnutia Mestského úradu v Prešove, sekcie stavebného úradu a urbanistiky vo veci uzávierky miestnej komunikácie,
vydáva zákaz prechodu po Kmeťovom stromoradí zo školy vpravo ku Weberovmu domu. Cesta do a zo školy je vyhradená len po časti Kmeťovho stromoradia, po Metodovej a po Konštantínovej ulici. Z dôvodu bezpečnosti je prísne zakázané prichádzať z Vajanského ulice.

Projekty


Projekt "Pohyb, hudba, pesnička a nie nudná stolička"

Projekt je realizovaný cez Nadáciu Orange v grantovom programe "Školy pre budúcnosť 2013/2014".

čítať viac...

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk


Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zmluvy, faktúry | Verejné obstarávanie | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu