Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam


Výsledky prijímacích skúšok pre odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník

Zápis novoprijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 12. 05. 2017 a 15. 05. 2017 v čase od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod. v kancelárii riaditeľky školy. Na zápis bude možné prísť aj v nasledujúcich dňoch po telefonickej dohode.

Oznam


Riaditeľstvo PaSA v Prešove oznamuje, že 1. ročník pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore
7518 Q špeciálna pedagogika v školskom roku 2017/2018 neotvárame.

Aktuality

posledná aktualizácia: 11. 05. 2017


Pokochajte sa na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy prostredníctvom online listovača knihy "Prešov z neba".

Naša škola sa aj tohto roku zapojila do zbierky Ligy proti rakovine...

čítať viac...

Žiačka E. Kováčová (1.C) získala 3. miesto na regionálnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

čítať viac...


Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravili učitelia Hv so svojimi žiakmi
vokálno-inštrumentálny koncert.

čítať viac...


Dňa 27. 03. 2017 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove uskutočnilo finálové obvodné kolo žiačok stredných škôl vo florbale. Naše dievčatá po postupe zo základnej skupiny skončili spomedzi všetkých prešovských škôl na krásnom 4. mieste.

čítať viac...


V okresnom kole speváckej súťaže
Slávici z lavice v kategórii stredných škôl získala 1. miesto Z. Gallyová (4.C).

čítať viac...


Žiačka
L. Želonková (2.A) získala diplom za 2. miesto a najlepší rétorický prejav na krajskej súťaži "Za krásou slova 2017".

čítať viac...


Dňa 21. 03. 2017 si žiaci našej školy pripomenuli
Deň poézie.

čítať viac...


Máš záujem dobrovoľne pomáhať druhým? Môžeš sa
zapojiť do novej iniciatívy EÚ - do európskeho zboru solidarity. Buď ako dobrovoľník, alebo uchádzač o stáž.

čítať viac...


Turistický kurz - fotogaléria

Štúrov pamätník - školské kolo

Dňa 22. 02. 2017 sa uskutočnil
medziročníkový volejbalový turnaj. Výsledky...Maturanti, neviete ako vypísať prihlášku na VŠ?
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


  • Mladí ľudia sa môžu zapojiť do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu