Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam


Želáme krásne prežitie letných prázdnin, veľa slnka, vody
a dobrej nálady!


Úradné hodiny v dňoch od 01.07. - 11.07.2014 a v dňoch od 18.08. - 28.08.2014 sú v čase od 10.00 hod do 12.00 hod.
Potvrdenia o návšteve školy pre zamestnávateľa alebo rôzne inštitúcie sa vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa od septembra 2014. V mimoriadnych prípadoch je možné potvrdenie vybaviť posledný augustový týždeň v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Oznam


V školskom roku 2014/2015 otvárame študijný odbor špeciálna pedagogika.
Ide o
pomaturitné špecializačné štúdium určené absolventom stredných pedagogických škôl a pedagogických akadémií. Diaľkové štúdium bude ukončené absolventskou skúškou, pričom absolvent získa titul DiS (diplomovaný špecialista).

čítať viac...
prihláška na štúdium

Oznam


Pokyny pre novoprijatých žiakov (pdf)

Zaradenie novoprijatých žiakov do tried (pdf)

Žiaci sú zaradení do jednotlivých tried podľa výberu cudzieho jazyka a úrovne ovládania hudobného nástroja.
Prípadné zmeny presunu žiaka z jednej triedy do druhej je možné riešiť prvý septembrový týždeň iba v prípade, ak iný žiak bude súhlasiť s výmenou, pričom tento žiak musí mať rovnaký cudzí jazyk, hudobný nástroj i rovnakú úroveň jeho ovládania.


PhDr. Oľga Vavreková
riaditeľka školy
aaa

Aktuality

posledná aktualizácia: 12.08.2014


Mladí ľudia sa môžu zapojiť
do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...
výzva k registrácii


Chceš sa stať redaktorom? Je tu príležitosť. Pripravuje sa nový časopis pre mládež...

čítať viac...


Energetický deň na našej škole

čítať viac...

Súťaž "Urob si doma energetický audit"

čítať viac...
víťazná prezentácia (pdf)


Naša škola sa umiestnila v súťaži o
Naj plagát k filmu "Zomierajú postojačky" na 2. mieste v kategórii stredných škôl.

čítať viac...


Spevácky zbor
Gaudeamus získal v Rimavskej Sobote strieborné pásmo...

čítať viac...Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút


Projekty


Projekt "Pohyb, hudba, pesnička a nie nudná stolička"


  • Projekt je realizovaný cez Nadáciu Orange v grantovom programe "Školy pre budúcnosť 2013/2014".

fotogaléria

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk


Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | Verejné obstarávanie | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu