Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Praktické maturitné skúšky v školskom roku 2014/2015

7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo -
utorok 28.04.2015

rozvrh - 1. skupina
rozvrh - 2. skupina


Výsledky overovania špeciálnych schopností, zručností a talentu pre školský rok 2015/2016

Podmienky, náplň a kritériá pre prijímaciu skúšku pre školský rok 2015/2016

čítať viac...


Podmienky, náplň a kritériá pre prijímaciu skúšku pre odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník pre školský rok 2015/2016

čítať viac...

Aktuality

posledná aktualizácia: 20.04.2015


Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus opäť úspešný - získal
strieborné pásmo.

čítať viac...


Žiačka
J. Pavlovičová (III.A) získala 1. miesto na regionálnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

čítať viac...


Dňa
01.04.2015 sa na našej škole uskutočnila praktická časť bakalárskej práce pod názvom Solová a komorná hudba pre dychové nástroje v priebehu storočí.

čítať viac...


Deň narcisov 2015...

fotogaléria


Štúrov pamätník 2015...

čítať viac...


Dňa
26.03.2015 sa na PaSA v Leviciach uskutočnil 1. ročník medzinárodnej speváckej súťaže žiakov stredných pedagogických škôl a akadémií zo Slovenskej republiky a z Českej republiky pod názvom AKORD 2015.

čítať viac...


Na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove sa dňa
25.03.2015 konal 17. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova, na ktorej v kategórii študenti stredných odborných škôl N. Žaková (IV.B) získala 1. miesto.

čítať viac...

Mladí ľudia sa môžu zapojiť
do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...
výzva k registrácii
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty


Projekt "Pohyb, hudba, pesnička a nie nudná stolička"


  • Projekt je realizovaný cez Nadáciu Orange v grantovom programe "Školy pre budúcnosť 2013/2014".

fotogaléria

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk


Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu