Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Riaditeľstvo PaSA v Prešove oznamuje, že sa v dňoch 09.02. - 11.02.2015 uskutočnia Dni otvorených dverí pre záujemcov o odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2015/2016. V týchto dňoch budete mať možnosť oboznámiť sa s náplňou talentových skúšok. Bližšie informácie na tel. čísle 051 / 77 11 294.


čítať viac...


Podmienky, náplň a kritériá pre prijímaciu skúšku pre odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2015/2016

čítať viac...

Aktuality

posledná aktualizácia: 26.01.2015


Stredoškolské štipendiá United World Colleges 2015

čítať viac...


Výzva - Dodávka elekrickej energie

čítať viac...


Aj k nám zavítal Mikuláš...

fotogaléria


Červené stužky 2014

fotogaléria


On-line súťaž
Informatický bobor - výsledky

čítať viac...Rozhovor s našou pani riaditeľkou...

čítať viac...


Od 17.11.2014 vlaky pre študentov zdarma...

čítať viac...


Imatrikulácia prvákov 2014 - fotogaléria

Informácie o chystanej imatrikulácii na PaSA...

čítať viac...


Stolný tenis 2014 - vyhodnotenie školského kola

čítať viac...


Silná ruka 2014 - vyhodnotenie školského kola

čítať viac...
Mladí ľudia sa môžu zapojiť
do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...
výzva k registrácii

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty


Projekt "Pohyb, hudba, pesnička a nie nudná stolička"


  • Projekt je realizovaný cez Nadáciu Orange v grantovom programe "Školy pre budúcnosť 2013/2014".

fotogaléria

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk


Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu