Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Zamestnancom, rodičom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie letnej dovolenky
a všetkým žiakom úsmev na perách, pohodu v duši a leto plné zaslúženého oddychu a zážitkov!
Tešíme sa na Vás v školskom roku 2017/2018!

Oznam


Riaditeľstvo PaSA v Prešove oznamuje, že 1. ročník pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore
7518 Q špeciálna pedagogika v školskom roku 2017/2018 neotvárame.


Aktuality

posledná aktualizácia: 03. 07. 2017


Pokyny pre novoprijatých žiakov (pdf)
Zoznam novoprijatých žiakov (pdf)


Športová olympiáda PaSA 2017

V dňoch 20. - 22. 06. 2017 sa naše žiačky zúčastnili
pegagogických športových hier v Lučenci.

čítať viac...


Výsledky súťaže v tvorivom písaní...

čítať viac...


Centrum voľného času v Prešove udelilo Z. Gallyovej (4.C) diplom za 1. miesto na krajskom kole súťaže
Slávici z lavice.

čítať viac...

Naše dievčatá sa zúčastnili krajského kola v speve rusínskych a ukrajinských ľudových piesní Makovická struna a umiestnili sa v striebornom pásme.

čítať viac...


V dňoch 15. - 21. 05. 2017 prebiehala celoslovenská verejná zbierka Týždeň modrého gombíka, ktorú organizoval Detský fond OSN UNICEF Slovensko. Naša škola sa do zbierky zapojila v stredu 17. 05. 2017.

čítať viac...


V nedeľu 14. 05. 2017 sa konala súťažná prehliadka speváckych zborov DO-RE-MI-FA, na ktorej sa spevácky zbor Gaudeamus umiestnil v zlatom pásme.

čítať viac...


Dňa 12. 05. 2017 žiačka L. Želonková (2.A) získala diplom za 1. miesto na regionálnej súťaži v rétorike šudentov stredných škôl.

čítať viac...


"Úsmev ako dar"
- zbierka

Dňa 04. 05. 2017 sa naša škola zapojila do zbierky Úsmev ako dar. Táto zbierka bola venovaná deťom, ktoré nemajú rodiny, ale aj pre ľudí v núdzi.

čítať viac...


Slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom a účastníkom protikomunistického odboja z Prešovského kraja - vystúpenie SZ Gaudeamus

čítať viac...


Pokochajte sa na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy prostredníctvom online listovača knihy "Prešov z neba".
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


  • Mladí ľudia sa môžu zapojiť do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu