Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Zamestnancom, rodičom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie letnej dovolenky
a všetkým žiakom veľa slnka, vody, oddychu a zábavy počas letných prázdnin!
Tešíme sa na Vás v školskom roku 2016/2017!


Úradné hodiny počas letných prázdnin sú v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.


Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2016/2017, na základe súhlasu Odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja, otvára jednu triedu 1. ročníka dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore. 7518 Q .špeciálna .pedagogika s počtom žiakov 25.

čítať viac...

Aktuality

posledná aktualizácia: 04. 07. 2016


Predĺžte si platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 a využívajte všetky študentské zľavy a výhody aj počas letných prázdnin (pdf)
Predĺžiť platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 môže aj rodič (pdf)

Predĺžte platnosť a popritom budete zaradení do zlosovania o skvelé ceny (pdf)
Autoškola? Získajte zľavu s Preukazom ISIC/EURO<26 (jpg)


Informácie pre rodičov novoprijatých žiakov (pdf)
Zoznam novoprijatých žiakov (pdf)


Chceš zažiť medzinárodné leto bohaté na zážitky? Zapoj sa do projektu Educate Slovakia Camp.

čítať viac...


Spevácky zbor
Gaudeamus si odniesol z celoslovenskej speváckej súťaže Mládež spieva 1. miesto v II. pásme.

čítať viac...


Dňa 18. 05. 2016
P. Magdová (IV.A) obsadila v kategórii SŠ 1. miesto na krajskom kole súťaže Slávici z lavice.

čítať viac...


Žiačky 3. ročníka voliteľného predmetu Zborový spev pripravili
výchovný koncert pre deti MŠ.

čítať viac...


Divadlo Jonáša Záborského v Prešove útvar osvetovej činnosti udelilo
speváckemu zboru Gaudeamus diplom za umiestnenie v zlatom pásme.

čítať viac...


Programom ku Dňu matiek prejavili členovia krúžku
Lingua et Musica svoj vzťah k mamám, babičkám i prababičkám v DSS Náruč a Harmónia.

fotogaléria


Žiačka
L. Želonková (I.A) získala diplom za 3. miesto na regionálnej súťaži Rétorika.

čítať viac...Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty

  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


  • Mladí ľudia sa môžu zapojiť do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu