Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Riaditeľstvo PaSA v Prešove pozýva Vašu dcéru (syna) na
Dni otvorených dverí pod názvom „Ako na to“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. – 14. 02. 2018.

čítať viac...

Aktuality

ostatná aktualizácia: 14. 11. 2017


Dňa 08. 11. 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo v aerobiku.

čítať viac...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pozýva študentov pedagogických odborov
na trojfázový vzdelávací program s názvom Globálne vzdelávanie, ktorého prvá fáza sa uskutoční v dňoch 17. - 19. 11. 2017.

čítať viac...


Dňa 19. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie do Uherského Brodu -
Po stopách Jána Amosa Komenského. Navštívili Múzeum Jána Amosa Komenského, kde sa bližšie zoznámili s jeho životom a dielom.

čítať viac...


Za účasti poslancov mesta Prešov, hostí a primátorky Ing. A. Turčanovej dňa 12. 10. 2017 vystúpilo
zoskupenie Lingua et Musica v rámci Dňa otvorených dverí ZPS Harmónia na Cemjate.

čítať viac...


Dňa 12. 10. 2017 sa na našej škole prvýkrát uskutočnila
Noc v knižnici. Účastníčky (39 žiačok PaSA) mali možnosť prehĺbiť svoj vzťah k slovesnému i divadelnému umeniu.

čítať viac...


Už tradične sa v septembri (27.) a v októbri (10.) vybralo niekoľko žiakov z maturitného ročníka spoznávať život najznámejšieho učiteľa v dejinách pedagogiky - J. A. Komenského. Navštívili múzeum a knižnicu, kde sa bližšie zoznámili s jeho životom a pôsobením v mestečku Sarospatak.

čítať viac...


Dňa 05. 10. 2017 sa
SZ Gaudeamus zúčastnil Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja.

čítať viac...

Riaditeľstvo PaSA v Prešove oznamuje, že 1. ročník pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika v školskom roku 2017/2018 neotvárame.

Pokochajte sa na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy prostredníctvom online listovača knihy "Prešov z neba".
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu