Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Deň otvorených dverí 2016


Riaditeľstvo PaSA v Prešove pozýva záujemcov o odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ana aDni aotvorenýcha dverí, aktoré asaa uskutočniaa v dňocha 22. 02. až 24. 02. 2016. Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu na prijímacích skúškach pri overovaní špeciálnych schopností, zručností a talentu.
Ak
amátee o konzultáciee záujem, aprihláste asvojee dieťa ana tel. ačísle a0903 057 539 anajneskôr do 22. 02. 2016 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.

čítať viac...

Podmienky, pokyny a kritériá pre prijímaciu skúšku

Aktuality

posledná aktualizácia: 11. 02. 2016


Maturita 2016
- informácie pre maturantov

čítať viac...


Olympiáda v cudzom jazyku
- výsledky školského kola

čítať viac...


Mikulášske vystúpenia
Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus a členky DS Abodka pripravili pre deti MŠ mikulášske prekvapenie. S programom "Maliarik Mrázik" vystúpili dňa 04. 12. 2015 v budove Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, v MŠ Zemplínska a v kine Scala pre Centrum voľného času v Prešove. V pondelok 07. 12. 2015 zavítali do SMŠ Mamajáčik v Prešove.

fotogaléria


Spevácka súťaž - výsledky školského kola

čítať viac...


Mikulášska kvapka krvi MPC a PaSA

čítať viac...


Svetový deň boja proti AIDS sa 01. 12. 2015 na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove niesol v duchu červenej farby a červených stužiek, ktoré zdobili oblečenia žiakov aj učiteľov.

čítať viac...


S cieľom informovať o problematike domáceho násilia zorganizovalo dňa 25. 11. 2015 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove v spolupráci s občianskym združením MYMAMY preventívnu akciu, ktorej nosnou témou bolo násilie páchané na ženách.

čítať viac...


Dňa 26. 11. 2015 sa naša škola zúčastnila
obvodného kola v stolnom tenise dievčat základných a stredných škôl, na ktorom získala 4. miesto.

čítať viac...

Riaditeľstvo Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove Vám oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 neotvorí špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky z dôvodu nízkeho počtu prihlásených záujemcov, ktorí spĺňali požadované kritériá.Mladí ľudia sa môžu zapojiť
do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...
výzva k registráciiRektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty


Projekt "Pohyb, hudba, pesnička a nie nudná stolička"


  • Projekt je realizovaný cez Nadáciu Orange v grantovom programe "Školy pre budúcnosť 2013/2014".

fotogaléria

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu