Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Výsledky overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu pre odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2015/2016

čítať viac...

Riaditeľstvo PaSA v Prešove oznamuje, že v dňoch 09.04. - 10.04.2015 sa uskutoční zápis novoprijatých žiakov odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.


Podmienky, náplň a kritériá pre prijímaciu skúšku pre školský rok 2015/2016

čítať viac...Riaditeľka PaSA v Prešove oznamuje, že na základe § 150 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský. zákon). a. o .zmene. a. doplnení .niektorých. zákonov vyhlasuje. na. dni .25.03. – 27.03.2015 riaditeľské voľno pre žiakov štvrtého ročníka.
Dôvodom udelenia voľna sú prijímacie skúšky (overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu) do prvého ročníka odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a s tým spojené prevádzkové dôvody.


Aktuality

posledná aktualizácia: 31.03.2015


Deň narcisov 2015...

fotogaléria


Dňa 26.03.2015 sa na PaSA v Leviciach uskutočnil 1. ročník medzinárodnej speváckej súťaže žiakov stredných pedagogických škôl a akadémií zo Slovenskej republiky a z Českej republiky pod názvom AKORD 2015.

čítať viac...


Na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove sa dňa
25.03.2015 konal 17. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova, na ktorej v kategórii študenti stredných odborných škôl N. Žaková (IV.B) získala 1. miesto.

čítať viac...


Písali o nás v Prešovskom Večerníku...

čítať viac...Lyžiarsky kurz 2015
- 2. ročník
Turistický kurz 2015 - 2. ročník

fotogaléria
Rozhovor s našou pani riaditeľkou...

čítať viac...
Mladí ľudia sa môžu zapojiť
do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...
výzva k registrácii
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty


Projekt "Pohyb, hudba, pesnička a nie nudná stolička"


  • Projekt je realizovaný cez Nadáciu Orange v grantovom programe "Školy pre budúcnosť 2013/2014".

fotogaléria

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk


Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu