Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Aktuality

posledná aktualizácia: 06. 10. 2015

Aj tohto roku sme sa zúčastnili zbierky Biela pastelka.

čítať viac


V Košiciach sa dňa 23. 09. 2015 konala verejná akcia
Európsky deň jazykov. Žiaci III.A a III.B triedy mali možnosť zapojiť sa do zaujímavých tvorivých súťaží v stánkoch s rôznymi cudzími jazykmi ako je taliančina, francúzština, španielčina, nemčina a poľština.

čítať viac...
Dňa
22. 09. 2015 bol slávnostne otvorený XVIII. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka a dievčenský spevácky zbor Gaudeamus.

fotogaléria
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

fotogaléria

Riaditeľstvo Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove Vám oznamuje, že
v školskom roku 2015/2016 neotvorí špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky z dôvodu nízkeho počtu prihlásených záujemcov, ktorí spĺňali požadované kritériá.
Informácia generálneho riaditeľa Sekcie dopravy a dráh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k skupinovej preprave žiakov

čítať viac...


Mladí ľudia sa môžu zapojiť
do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...
výzva k registrácii
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty


Projekt "Pohyb, hudba, pesnička a nie nudná stolička"


  • Projekt je realizovaný cez Nadáciu Orange v grantovom programe "Školy pre budúcnosť 2013/2014".

fotogaléria

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu