Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam


Riaditeľstvo Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 začína experimentálne overovať


študijný odbor 76xx N majster odbornej výchovy.

Ide o pedagogické štúdium pre majstrov odbornej výchovy (štúdium na získanie pedagogickej a špeciálno-pedagogickej spôsobilosti).

termín podania prihlášky: 1. termín -
do 31. mája 2018, 2. termín - do 31. júla 2018

Oznam


Riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje na deň
30. 04. 2018 a 07. 05. 2018 riaditeľské voľno pre žiakov PaSA z organizačných dôvodov.

Aktuality

ostatná aktualizácia: 23. 04. 2018


Dňa 13. 04. 2018 sa uskutočnil 22. ročník zbierky Deň narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine. Aj naša škola sa zapojila do zbierky.

čítať viac...


Divadlo Jonáša Záborského - Útvar osvetovej činnosti udelil dňa 06. 04. 2018 dvom našim žiačkám diplom za 2 miesto.

čítať viac...


Výsledky overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2018/2019

Spevácky zbor Gaudeamus získal
zlaté pásmo a postup na celoslovenskú súťaž.

čítať viac...


Štúrov pamätník - výsledky...


Naše basketbalistky získali
1. miesto na okresnom kole a zároveň postup na krajské kolo.

čítať viac...


Aj v tomto školskom roku sa žiačky prvého a druhého ročníka navštevujúce gréckokatolícku náboženskú výchovu zapojili do výchovného katechetického projektu
„Východní svätí pre súčasnosť“.

čítať viac...


Dňa 22. 02. 2018 sa v Centre voľného času v Prešove uskutočnilo okresné kolo v speve populárnych piesní -
Slávici z lavice.

čítať viac...
Pokochajte sa na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy prostredníctvom online listovača knihy "Prešov z neba".
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu