Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:V školskom roku
2015/2016 otvárame študijný odbor špeciálna pedagogika.
Ide o
pomaturitné špecializačné štúdium určené absolventom stredných pedagogických škôl a pedagogických akadémií. Diaľkové štúdium bude ukončené absolventskou skúškou, pričom absolvent získa titul DiS (diplomovaný špecialista).

čítať viac...


Výsledky overovania špeciálnych schopností, zručností a talentu pre školský rok 2015/2016

čítať viac...


Výsledky prijímacieho konania pre odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník pre školský rok 2015/2016

čítať viac...

Aktuality

posledná aktualizácia: 22.05.2015


Prenájom nebytových priestorov - ponuka

čítať viac...


Výkaz o vykonaných praktických výstupov - 3. ročník
Originál výkazu žiačka PaSA prinesie do školy 01.06.2015. Vychovávateľka odovzdá kópiu tohto výkazu svojej mzdovej učtárni.

výkaz


Rozlúčka so 4. ročníkom

fotogaléria


Dňa
13.05.2015 naše žiačky pripravili pre deti MŠ na Bernolákovej ulici výchovný koncert.

čítať viac...


V sobotu
09.05.2015 sa v Prešove konala akcia venovaná mamám pod názvom "Míľa pre mamu 2015".

čítať viac...


Dňa
23.04.2015 sa uskutočnilo školské kolo florbalového turnaja.

čítať viac...


Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus opäť úspešný - získal
strieborné pásmo.

čítať viac...


Žiačka
J. Pavlovičová (III.A) získala 1. miesto na regionálnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

čítať viac...

Mladí ľudia sa môžu zapojiť
do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...
výzva k registrácii
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty


Projekt "Pohyb, hudba, pesnička a nie nudná stolička"


  • Projekt je realizovaný cez Nadáciu Orange v grantovom programe "Školy pre budúcnosť 2013/2014".

fotogaléria

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk


Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu