Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Prijímacie pohovory pre šk. rok 2016/2017


Podmienky, náplň a kritériá pre prijímaciu skúšku pre odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník

čítať viac...

Organizácia prijímačiek - 09. 05. 2016 (pdf)


Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2016/2017, na základe súhlasu Odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja, otvára jednu triedu 1. ročníka dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore. 7518 Q .špeciálna .pedagogika s počtom žiakov 25.

Aktuality

posledná aktualizácia: 05. 05. 2016


Dňa 15. 04. 2016 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert venovaný nedávnemu Dňu učiteľov.

čítať viac...


Žiačka
L. Želonková (I.A) získala diplom za 3. miesto na regionálnej súťaži v umeleckom prednese prózy.

čítať viac...


V Leviach sa konal 2. ročník medzinárodnej speváckej súťaže
Akord 2016, na ktorom L. Palgutová (I.C) získala 1. miesto.

čítať viac...


Dňa 08. 04. 2016 sa konalo okresné kolo súťaže
Slávici z lavice, na ktorom P. Magdová (IV.A) získala 1. miesto.

čítať viac...


SZ Gaudeamus sa dňa 07. 04. 2016 zúčastnil krajskej súťaže speváckych zborov Mládež spieva 2016 a získal 1. miesto s priamym postupom na celoštátne kolo do Rimavskej Soboty. Blahoželáme!

čítať viac...


Dňa 05. 04. 2016 sa uskutočnilo školské kolo v prednese ruskej poézie pod názvom
"Ruské slovo".

čítať viac...


Žiaci našej školy sa zapojili do online testovania vedomostí z anglického jazyka. Najlepším riešiteľom testu bola K. Kostyľovová (III.B).

čítať viac...


Žiačka L. Želonková (I.A) obsadila 2. miesto v krajskej súťaži "Za krásu slova 2016" v Roku Svetozára Hurbana Vajanského a 2. miesto na celoslovenskej súťaži v literárnej tvorbe "Poetický Púchov 2016".

čítať viac...


Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty

  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


  • Mladí ľudia sa môžu zapojiť do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu