Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Aktuality

posledná aktualizácia: 25. 11. 2015


Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra PK SJL pripravila besedu s predsedom Matice slovenskej Ing. Mariánom Tkáčom...

čítať viac...


Dňa 19. 11. 2015 žiačka
A. Andrijková (II.B) obsadila 3. miesto v krajskom kole súťaže Silná ruka stredoškolákov a zároveň postúpila na celoslovenské kolo.

čítať viac...


Naše žiačky obsadili
3. miesto vo volejbale.

čítať viac...


Imatrikulácia prvákov

fotogaléria


Dňa 09. 11. 2015 naša žiačka A. Bakoňová získala 1. miesto v obvodnom kole aerobiku SŠ a postup na majstrovstvá Slovenska.

čítať viac...


SZ Gaudeamus
sa dňa 27. 10. 2015 zúčastnil Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujeme dievčatám aj chlapcom za reprezentáciu školy.

fotogalériaDňa 23. 10. 2015 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala krajská súťaž mladých moderátorov, na ktorej Lenka Želonková (I.A) získala 2. miesto.

čítať viac...


Stolný tenis - výsledky...

V piatok 16. 10. 2015
pred rodičovským združením spríjemňoval rodičom čakanie SZ Gaudeamus. Zboristky prišli v hojnom počte a zaspievali niekoľko skladieb zo svojho repertoáru. Svoje spevácke umenie predviedli aj naši chlapci D. Tkáč (I.C), F. Rabik (I.C) a R. Dziak (IV.D), ktorí mali u publika veľký úspech.

fotogaléria


Riaditeľstvo Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove Vám oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 neotvorí špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky z dôvodu nízkeho počtu prihlásených záujemcov, ktorí spĺňali požadované kritériá.Mladí ľudia sa môžu zapojiť
do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...
výzva k registráciiRektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty


Projekt "Pohyb, hudba, pesnička a nie nudná stolička"


  • Projekt je realizovaný cez Nadáciu Orange v grantovom programe "Školy pre budúcnosť 2013/2014".

fotogaléria

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu