Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Oznamujeme študentom pomaturitného špecializačného štúdia, že vyučovanie v mesiaci september bude prebiehať v dňoch:

23. 09. 2016 (piatok) od 13.30 hod.
24. 09. 2016 (sobota) od 08.00 hod.Aktuality

posledná aktualizácia: 19. 09. 2016

V pondelok 12. 09. 2016 sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorý na Slovensku organizovalo NŠC v Bratislave.

čítať viac...


Komorná zostava
SZ Gaudeamus sa v nedeľu 11. 09. 2016 zúčastnila 3. ročníka Prehliadky speváckych zborov v Obišovciach.

čítať viac...


Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

fotogaléria


Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre rómskych študentov stredných škôl (pdf)

formulár (xls)
čítať viac...


Predĺžiť si dopravnú platnosť
Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 môžete aj tu... (pdf)
Predĺžte si platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 a využívajte všetky študentské zľavy a výhody aj počas letných prázdnin (pdf)
Predĺžiť platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 môže aj rodič (pdf)

Predĺžte platnosť a popritom budete zaradení do zlosovania o skvelé ceny (pdf)
Autoškola? Získajte zľavu s Preukazom ISIC/EURO<26 (jpg)


Informácie pre rodičov novoprijatých žiakov (pdf)
Zoznam novoprijatých žiakov (pdf)


Dňa 28. 06. 2016 sa na našej škole uskutočnili
prednášky na tému Židia a migrácia a Migranti.

čítať viac...


Športová olympiáda PaSA 2016

čítať viac...


Praha - exkurzia

fotogaléria
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty

  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


  • Mladí ľudia sa môžu zapojiť do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu