Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam


Podmienky, pokyny a kritériá pre prijímaciu skúšku pre školský rok 2017/2018 - odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Riaditeľstvo PaSA v Prešove oznamuje, že 1. ročník pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore
7518 Q špeciálna pedagogika v školskom roku 2017/2018 neotvárame.


Aktuality

posledná aktualizácia: 16. 02. 2017


Maturanti, neviete ako vypísať prihlášku na VŠ?
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Súvislá pedagogická prax
- IV. ročník odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

základné informácie (pdf)


Mikulášske vystúpenia...

Dňa 01. 12. 2016 sa žiačky IV. ročníka zúčastnili
medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO.

čítať viac...


Červené stužky
1. december si každoročne pripomíname ako Svetový deň AIDS, a preto, že žiakom, učiteľom ani ostatným zamestnancom našej školy nie je osud ľudí skúšaných týmto závažným ochorením ľahostajný, na znak solidarity sme počas celého dňa nosili pripnuté červené stužky.

čítať viac...


Žiačky
K. Kokoruďová (II.B) a M. Hricová (III.A) reprezentovali našu školu na celoštátnej prehliadke Makovická struna.

čítať viac...


Imatrikulácia prvákov 2016

Dňa 16. 11. 2016 sa v Prešove uskutočnilo
oblastné kolo v Silnej ruke 2016, na ktorom žiačka G. Solárová (II.A) získala 5. miesto.

čítať viac...


SZ Gaudeamus sa dňa 15. 11. 2016 zúčastnil
dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja.

čítať viac...
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Projekty

  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


  • Mladí ľudia sa môžu zapojiť do európskeho projektu "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli". Projekt umožňuje mladeži možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáži alebo dvojtýždenných pobytov.

čítať viac...

Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu